Cvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod
Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018 PDF Tlač Email

 

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a § 3 odstavec 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje širokej verejnosti, že v termíne od 02.05.2017 do 31.05.2017 sa uskutoční

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018

 

Tlačivo žiadosti si môže rodič vyzdvihnúť osobne spolu s dieťaťom v MŠ počas prevádzkových hodín alebo stiahnuť na našom web sídle v sekcii Tlačivá počas celého školského roka. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a jeho zdravotnom stave, kópiu rodného listu, prehlásenie rodičov o trvalom pobyte dieťaťa, inak je žiadosť neplatná.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ bude doručené zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30 dní.

Podmienky prijímania detí do MŠ :

 1. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 2. deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku k 31.8.2017
 3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 4. deti vo veku 4-5 rokov
 5. deti vo veku 3-4 rokov
 6. deti, ktorých mladší súrodenec navštevuje materskú školu
 7. deti od 2.rokov zamestnaných matiek
 8. deti od 2.rokov nezamestnaných matiek

Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky si MŠ vyžaduje, aby:

 • dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas,
 • dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch/obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC,
 • dieťa bolo odučené od plienok,
 • dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami, alebo dospelou osobou,
 • dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, vedieť držať lyžicu v ruke...)
 
Prosím, venujte nám 2% z dane PDF Tlač Email

Vážení rodičia,

práve v týchto dňoch máte jedinečnú možnosť aspoň čiastočne finančne pomôcť našej MŠ vo Veľkom Šariši, ktorú vaše deti navštevujú. Na základe zákona NR SR 596/2003 Z.z. §50 a §52 ods. 26 o dani z príjmov môžete našej MŠ darovať to, čo ste doteraz „ darovali “štátu.

Vážení rodičia, riaditeľstvo MŠ vám predkladá tlačivá, ktoré je potrebné k zrealizovaniu poukázania 2% dane vyplniť a potvrdiť u svojho zamestnávateľa. Tieto vyplnené tlačivá môžete osobne doniesť naspäť do MŠ a my zabezpečíme ostatné záležitosti na daňovom úrade. Prosíme tlačivá doručiť najneskôr do 20.3.2017.

Rodičia, ktorí podnikajú ako živnostníci alebo právnické osoby majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo v svojom daňovom priznaní za rok 2016.

Presné údaje o prijímateľovi:

 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): „Deťom Šariša“
 • Sídlo, ulica, obec: M.R.Štefánika 23, Veľký Šariš, 082 21
 • IČO: 42231809

Vážení rodičia. Dúfame, že pochopíte snahu riaditeľstva MŠ Veľký Šariš pomôcť škole (vašim deťom) ku skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu a zapojíte sa do tejto akcie, prípadne zapojíte aj ďalších členov Vašej rodiny. Každoročne 2% dane prispieva celý kolektív MŠ v prospech „našich – vašich detí“.

ĎAKUJEME

 
Smejko a Tanculienka PDF Tlač Email

21. marca 2016 navštívili našu materskú školu Smejko a Tanculienka! Ďakujeme im za krásne vystúpenie a úžasnú atmosféru, ktorú nám vyčarovali! Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 
Deň vody PDF Tlač Email

17.marca 2016 sa celá naša materská škola obliekla do modrej farby, aby sme si pripomenuli významný deň – Deň vody. Počas tohto dňa boli pre deti pripravené rôzne náučné, ale aj súťažné aktivity, o ktorých organizáciu sa postarali pani učiteľky v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity.

 
« Začiatok Predchádzajúce12 Ďalší Koniec »

Strana 1 z 2

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Cvičná škola PU


Copyright © 2017 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové