Triedy  Tlač

 

Školský rok 2014/2015 - počet detí spolu - 148

Trieda

Vekové zloženie

Počet detí

Mená a priezviská učiteliek

I.

4 – 5 ročné

22

Mgr. Palaščáková Eva, Bc. Drahomíra Kucková

II.

5 – 6 ročné

21

Bocková Janka, Malajterová Ema – zástupkyňa MŠ

III.

5 – 6 ročné

21

Dziaková Anna, Župová Mária

IV.

3 – 4 ročné

21

Dopiráková Valéria, Oravcová Ľubica, Mgr.Vrabľová Iveta – riaditeľka MŠ

V.

3 – 6 ročné

22

Mgr. Mochňacká Daša, Bc. Petríková Katarína

VI.

2 – 3 ročné

21

Exenbergerová Miriam, Mgr. Spišovská Miroslava, Mgr.Vrabľová Iveta – riaditeľka MŠ

VII.

3 – 6 ročné

20

Mgr. Paučírová Katarína, Mgr. Dziaková Bibiána