Cudzí jazyk - angličtina  Tlač

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom prebieha 2-krát v týždni v utorok a v stredu pred spánkom detí o 12.15 hod. Určená miestnosť je telocvičňa. Krúžok vedie externá lektorka vzdelávacej ustanovizne EDESTA. Úhrady nákladov znáša zákonný zástupca.