Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Projekty Čo rozprávajú stromy Projekt „Čo rozprávajú stromy“
Projekt „Čo rozprávajú stromy“ PDF Tlač Email

 

NOVONATURA o. z.

 

 

Prihlasovací formulár projektu

 

1. Informácie o škole

 

Názov školy

Materská škola Veľký Šariš

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Vrabľová

Adresa

A. Sládkoviča 10, 08221 Veľký Šariš

Telefónne číslo

911215933

E mail

materskaskola.velkysaris@com

 

2. Prihlasovateľ projektu

 

Meno

Ema Malajterová

Telefónne číslo

915874584

E mail

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

Názov projektu: ČO ROZPRÁVAJÚ STROMY


3. Informácie o projekte

 

Komu je projekt určený

(cieľová skupina)

Pre 5-6 ročné deti a ostatné deti materskej školy, spolu 148 detí

Zodpovedná osoba za projekt

(koordinátor projektu)

Ema Malajterová

Miesto a čas realizácie projektu

Školská zánrada materskej školy,

marec-september 2014

Predpokladané finančné náklady

 • sadenice listnatých a ihličnatých stromov 17 druhov, 17 kusov: 85 eur

 • statné sadenice stromov 15 kusov: 75 eur

 • rašelina: 25 eur

 • informačné tabule 17 kusov: 136 eur

 • sadenice úžitkových kríkov 6 kusov: 24 eur

 • stavebný materiál (drvený kameň, piesok, okrasný kameň, iný prírodný materiál): 55 eur

 • drevo 1,5 m3: 75 eur

 • netkaná textília: 25 eur

 • práca: svojpomocne ( zamestnanci MŠ, rodičia, technické služby mesta V. Šariš).

 

Spolu: 500 eur

Zámer projektu

 • poznanie významu arboréta z hľadiska významu niektorých drevín,

 • chápanie rastlinnej a živočíšnej diverzity s ohľadom na podmienky pre život,

 • vytváranie základnej predstavy o zložkách, potrebných pre rast a život rastlín (aj stromu) prostredníctvom pozorovania, pokusu a tvorivej reflexie.

 • rozvíjanie a spresňovanie zmyslového vnímania

 • utváranie pozitívneho vzťahu k prírode pri pohybových aktivitách a na pobyte vonku.

Hlavný cieľ projektu

Podpora environmentálnej výchovy a zodpovednosti za svoje správanie

 

Názov projektu Čo rozprávajú stromy

 

Stručný popis projektu

 

V súčasnosti sa v Materskej škole vo Veľkom Šariši realizuje projekt pod názvom „Malým Veľkošarišanom bude škôlka detským rajom“ koordinovaný členmi RZ pri MŠ Veľký Šariš, zameraný na revitalizáciu zariadenia školského dvora. Pedagogická rada sa na pravidelnom zasadnutí rozhodla v súčinnosti s touto aktivitou vytvoriť projekt, malé arborétum pre deti s veľkým ekologickým cítením pod názvom Čo rozprávajú stromy“. Skutočnosť, že sa naša materská škola rozšírila o ďalšiu triedu, je počet zapísaných detí už 148. Vzhľadom na to, že Školský vzdelávací program Štvorlístok, ktorým sa riadime, je zameraný na environmentálnu výchovu, hľadáme riešenie, ako poskytnúť všetkým deťom čo najviac možností zmysluplného pobytu vonku, v prírode. Prostredie, ktoré deti obklopuje je dôležitým determinantom rozvoja gramotnosti, podstatným spôsobom ovplyvňuje kvalitu a najmä dynamiku rozvoja osobnosti. Prírodné prostredie deti provokuje k aktivite, ponúka uspokojenie ich zvedavosti, priťahuje zmysly. Zriadením arboréta na dosiaľ nevyužívanej ploche sa táto významne sfunkční a poskytne nové možnosti na priame pozorovanie, manipulovanie, skúmanie, zmyslové vnímanie, aktívne uvažovanie, konštruktívne myslenie, vzájomnú komunikáciu a obohatí ich o autentické zážitky. Opodstatnenosť projektu spočíva v budovaní povedomia detí predškolského veku v oblasti ekológie a environmentálnej výchovy formou vhodných detských hier s tematikou danej oblasti aj prostredníctvom environmentálneho pocitového chodníka ako možnosti bezprostredného kontaktu s prírodninami V popoludňajších hodinách budú mať možnosť aj rodičia spolu s deťmi tráviť voľný čas v tomto živom kúte školskej záhrady. Ďalšou možnosťou využitia arboréta je ponúknuť príležitosť učiť sa o prírode v prírode aj deťom z iných materských škôl.

 

 

4. Kategória projektu

 

Voľnočasové aktivity

x

Športovo- pohybové aktivity

x

Turistika

 

Spoznávanie prírody a kultúrnych krás Slovenska

x

Poznávanie a ochrana prírody

x

Podpora športových podujatí, turnajov a krúžkov

 

 

 

PREHLÁSENIE

 

Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu organizácie

Mgr. Iveta Vrabľová

Dátum: 05. 03. 2014

Podpis:

 

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu projektu:

Ema Malajterová

Dátum: 05. 03. 2014

Podpis

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2019 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové