Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Projekty Čo rozprávajú stromy Otvorenie detského miniarboréta
Otvorenie detského miniarboréta  PDF  Tlač  Email

 

20.október 2014, v environmentálnom kalendári určený Dňu stromov, bol v Materskej škole vo Veľkom Šariši slávnostným dňom. Otvárali sme detské miniarborétum, ktoré sa nám podarilo zrealizovať na základe projektu podporovaného finančne aj ľudskými zdrojmi Občianskym združením NOVONATURA, v zastúpení pánom Ing. Petrom Novotným. Za spoluprácu ďakujeme zamestnancom materskej školy, rodičom, ktorí sa zúčastňovali brigád a mestu V. Šariš za ústretovosť a podporu. Zvlášť poďakovanie patrí deťom materskej školy ako spolutvorcom arboréta, tiež za ich kultúrny program, ktorý v aj v nepriaznivom počasí vyčaril úsmev na tvárach zúčastnenej verejnosti.

Mnohí si možno kladieme otázku, čo vie zaujať a upútať deti dnešnej doby. Trávením voľného času pri počítačoch, návštevami veľkých obchodných reťazcov či pozeraním televízie sú vo veľkej miere vystavené nástrahám konzumného spôsobu života. Avšak aj v tomto smere v rámci edukácie môžeme niečo zmeniť. Jednou z možných ciest je obrátiť pozornosť na prírodu.

Školský vzdelávací program Materskej školy vo Veľkom Šariši - Štvorlístok, ktorým sa riadime, je zameraný na environmentálnu výchovu. Hľadali sme riešenie, ako poskytnúť všetkým deťom čo najviac možností zmysluplného pobytu vonku, v prírode. Prostredie, ktoré deti obklopuje je dôležitým determinantom rozvoja gramotnosti, podstatným spôsobom ovplyvňuje kvalitu a najmä dynamiku rozvoja osobnosti. Prírodné prostredie deti provokuje k aktivite, ponúka uspokojenie ich zvedavosti, priťahuje zmysly. Zriadením arboréta pre 150 detí Materskej Školy vo V. Šariši na dosiaľ nevyužívanej ploche sa táto významne sfunkčnila, a tak v budúcnosti poskytne nové možnosti na priame pozorovanie, manipulovanie, skúmanie, zmyslové vnímanie, aktívne uvažovanie, konštruktívne myslenie, vzájomnú komunikáciu a obohatí ich o autentické zážitky. Veľkým prínosom v rámci predprimárnej edukácie je doplnenie arboréta o pocitový chodník, kŕmidlami a napájačkami pre vtáctvo, domčekmi pre hmyz. V popoludňajších hodinách budú mať možnosť aj rodičia spolu s deťmi tráviť voľný čas v tomto živom kúte školskej záhrady. Ďalšou možnosťou využitia arboréta je ponúknuť príležitosť učiť sa o prírode v prírode aj deťom z iných materských či základných škôl.

Ema Malajterová koordinátorka projektu

aby sa nám darilo v miniarbore...
environmentálny pozdrav do sve...
kultúrne vystúpenie detí
kultúrny program detí
pozdravy už putujú vzduchom
poďakovanie za úspešnosť a pro...
rodičia pri oboznamovaní sa s ...
rozprávanie hlavnej organizáto...
slávnostné otvorenie - za účas...
spoločný spev detí aj pri nepr...

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2019 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové