Titul, certifikát a vlajka Zelená škola.  Tlač

 

ZÍSKALI SME TITUL, CERTIFIKÁT A VLAJKU ZELENÁ ŠKOLA

S radosťou Vám oznamujeme, že sme v záverečnom hodnotení programu Zelená škola v šk. roku 2015/2016 získali titul, certifikát a vlajku Zelená škola.

O udelení certifikátu rozhodla Rada Zelenej školy na základe hodnotiacej návštevy. Ocenenie má platnosť 2 nasledujúce školské roky (2016/2017, 2017/2018).

Ocenenie sme získali za realizáciu metodiky 7 krokov v našej prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody v práve končiacom certifikačnom období.

Vlajku a certifikát si prevezmeme na slávnostnej certifikácii, ktorá sa bude konať 5. októbra 2016 v Bratislave.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým členom kolégia a rodičom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii jednotlivých aktivít v programe Zelená škola v šk. roku 2014/2015 a 2015/2016.

ĎAKUJEME !!!